Algemene voorwaarden van de vijver producten webshop / Customer Service

• Geldigheid van de Algemene voorwaarden:
Onze leveringen en prestaties geschieden uitsluitend op basis van de onderstaande Algemene voorwaarden.

• Totstandkoming overeenkomst:
De koopovereenkomst komt tot stand door uw bestelling als klant en door de levering van het artikel.

• Uw contractpartner:
De overeenkomst komt tot stand met Velda BV, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders aangegeven is:
Velda BV
De Giem 25, 7547 SW Enschede - NL
Postbus 29, 7500 AA Enschede - NL
Handelsregister: KvK te Enschede, nr. 06061323
BTW nr. NL 008565417 BO1

• Prijzen:
De op onze internetpagina vermelde prijzen zijn Euro-prijzen en zijn inclusief de wettelijke BTW en zijn, voor zover niets anders overeengekomen, excl. verzendkosten.

• Betaling:
U kunt veilig online betalen door het selecteren van de betalingsmethode: iDEAL, PayPal of Creditcard.

• Levering:
Voor zover bij het artikel niets anders is vermeld, verzenden wij het artikel binnen 3 dagen, nadat de bestelling en evt. de vooruitbetaling door ons is ontvangen.

• Pakketdienst: DPD

• Herroepingsrecht:
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Velda heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Velda er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

• Contact: e-mail: info@vijverproducten.shop.

• Eigendomsvoorbehoud:
Tot de volledige en definitieve betaling van het artikel blijft dit ons eigendom.

• Risico-overgang:
Als u ondernemer bent, gaat het risico van het toevallige verval en de toevallige verslechtering van het artikel met de overdracht, bij de verzendingsaankoop met de levering van het artikel aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de anders met de uitvoering van de verzending belaste persoon of instantie over op de ondernemer.

• Vrijwarings- en garantievoorwaarden:
De wettelijke vrijwaringsrechten zijn van toepassing, met de volgende wijzigingen:
1. Bij de aankoop van gebruikte artikelen verjaren uw aanspraken bij gebreken na verstrijken van één jaar vanaf ontvangst van het artikel.
2. Voor zover u ondernemer bent en de bestelling voor uw handel plaatsvindt, verjaren uw aanspraken bij gebreken na verstrijken van één jaar vanaf ontvangst van het artikel.

• Aansprakelijkheid:
Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim uit, voor zover dit geen voor de overeenkomst wezenlijke plichten, schade uit de schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of garanties betreft en/of aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid aangetast worden. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van onze gedelegeerde personen.